Sunday
26 Jun/22
09:00 - 19:30 (Europe/Budapest)

3. Tudomány és Spiritualitás Konferencia - a két Zrínyi Miklós tiszteletére

Inspiráció:

"Úgy hiszem, hogy mind a spiritualitás, mind a tudomány vizsgálódó megközelítés, amelyek egymást kiegészítve és egymástól különböző módon ugyan, de a közös célra, az igazság feltárására törekednek. ... Ennek során sokat tanulhatnak egymástól, és együttes erővel  szélesebb körűvé tehetik az emberi tudás és bölcsesség látóhatárait." (Őszentsége Tenzin Gyatso, a XIV. Dalai Láma: Egyetlen Atomban a Világegyetem c. könyvének előszavából)

Mind a szigetvári hős Zrínyi Miklós, mind dédunokája a költő és hadvezér Zrínyi Miklós tudata rettenthetetlen volt. A Szív Szutra szavaival: Túljutottak minden hibán, kín és kényszerek világán, így teljes a tisztaságuk, hős szellemi szabadságuk.
 
Látok egy rettenetes sárkánt, mely méreggel dühösséggel teli, kapóul és ölében viseli a magyar koronát; én csaknem mint egy néma, kinek semmi professiom a mesterséges szólásra nincsen, felkiáltok mindazonáltal, ha kiáltásommal elijeszthetném ezt a dühös sárkánt, kiáltván: Ne bántsd a magyart!"
 
Konferenciánk helye: a tari Tara Szabadító Buddha Anya temploma, 3073 Tar község, Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark.
 
Ideje 2022.június 26 vasárnap, 9:00- 19:00. Rendezvényünk  kerekasztal beszélgetéssel, a hallgatóság bevonásával zárul.
 
Honlapunk rövid címe: https://indico.cern.ch/e/TuS22
 
Részletek:
 
A Tara Templom  Nógrád megyében, Taron, a  Kőrösi Csoma Sándor Emlékpark területén épült fel, az összes lény boldogságáért, tekintet nélkül faji, nemzeti, vallási vagy egyéb elkötelezettségre. Tiszteletreméltó Cültrim Rinpocse és Láma Csöpel avatta fel 2011-ben. Jelenleg ugyanebben az emlékparkban épül a  Szkíta, Hun és Magyar Kultúra Háza, 2022 május végén állapota már a használatba vételi engedély kiadásához közeli, de a belső munkálatok még tartanak.
 
Egy napos rendezvényünk meghívott előadásokból, kulturális programból (koszorúzás), és kerekasztal beszélgetésből áll.
 
 
Konferenciánk tanácsadói, vezetői:
 
Rendezvényünk tiszteletbeli elnöke:
 • Prof. Padányi József vezérőrnagy, egyetemi tanár, a költő-hadvezér Zrínyi Miklós tudós kutatója.

Tanácsadóink:

 •    Dr. habil. Bíró Melinda (Debreceni Egyetem, SKI, Debrecen)
 •    Csöpel Láma (Magyarországi Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség, Tar)
 •    Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja (Tudás Körei Egyesület, Visznek, MATE KRC, Gyöngyös, Wigner RCP Budapest)
 •    Prof. Dr. habil. Kiss Enikő Csilla (Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet, Budapest)
 •    Dr. Juhász Zoltán (ELKH Energiatudományi Kutatóközpont)
 •    Vukics Ferenc alezredes, oktató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)
 
Nemzetközi példánk a "Szellem és Élet Dialógus/ Konferenciák" (Mind and Life Dialogues/Conferences) sorozata, amely 1987 óta jelenti inspiráció forrását a tudomány és a spiritualitás vezető képviselői és az egész világ számára. Ennek a tematikáját a magyar hagyományainkban élő szellemi búvópatakok feltárásával és tisztításával tesszük teljesebbé.
 
Az előadásokról várhatóan felvétel, video archívum készül, az előadások anyagait a világhálón tervezzük közkinccsé tenni, hasonlóan a 2014-es (első) Tudomány és Spiritualitás Konferencia válogatott előadásaihoz (1,2), és a Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére rendezett 2. Tudomány és Spiritualitás konferencia archívumához. Tervezzük a konferencia sorozat folytatását is, lehetőség szerint  egyetemi és spirituális helyszínek között váltakozó helyszínnel. 
 
2022-es konferenciánkra az alábbi témakörökben kérünk fel előadásokat: 
 • Hadtörténet és spiritualitás: a költő és a szigeti hős Zrínyi Miklós szellemisége
 • Pszichológia és karma
 • Orvostudomány és spiritualitás
 • Sportpszichológia és a harcművészetek szellemisége
 • Népmesekutatás és nyelvészet
 • Népzene archeológia és archeogenetika

A (­*)-gal megjelölt előadások még nem véglegesek.  A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rendezvényünk szellemi erőink összefogásán és önkéntes felajánlásokon alapul. Résztvevőinket arra kérjük, hogy meghívásunk elfogadásával és szellemi, anyagi, vagy munkafelajánlásukkal is, erejükhöz mérten támogassák konferenciánk sikeres megrendezését, és a Szkíta, Hun és Magyar Kultúra Kőrösi Csoma Sándor Központjának felépítésének befejezését Taron, a Kőrösi Csoma Sándor emlékpark szabadon látogatható területén.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani valamennyi előadónknak, és valamennyi támogatónknak:

Minden lény valódi természete a szeretet és a bölcsesség, függetlenül a vallásától, világnézetétől vagy nemzetiségétől. Rendezvényünk ezért nyitva áll vallási vagy világnézeti elkötelezettség nélkül mindenki számára, aki szereti hazáját és aki bízik a szeretet és a bölcsesség, a tudás erejében.

Ezen okok miatt rendezvényünkön a részvétel ingyenes. Egyúttal szeretnénk erősíteni az önkéntes felajánlások kultúráját is Magyarországon.

Minden ember ismerje és becsülje saját műveltségét, hagyományait és azok szerint éljen boldogan. /Láma Ngawang Rinpocse/

Minden résztvevőt kérünk arra, hogy lehetőségei szerinti mértékben, szellemi vagy anyagi adományával, vagy segítő munkájával támogassa felajánlásból a Kőrösi Csoma Sándor emlékparkban, rendezvényünk helyszínén felépült Szkíta, Hun és Magyar Kultúra Központját: a befejező munkálatokat, az épület berendezését és rendezvényünk nemes céljait.

Minden felajánlást, annak összegétől függetlenül, nemes szándékai szerint, szeretettel és nagy megbecsüléssel fogadunk!

Rendezvényünket a Tudás Körei Egyesület nevében szervezi

    Csörgő Tamás fizikus    
az Európai Akadémia tagja    
     

Helyi szervezők:

    Sarkadi-Nagy Martina   és                            Vukics Ferenc
Magyarországi  Karma-Kagyüpa Buddhista Közösség   a Zrínyi Baranta Egyesület alapítója
     

 

A programváltozás jogát fenntartjuk!

Utóljára frissítette Csörgő Tamás, 2022.06.26-án 00:58-kor.